Цифровізація

У глосарії Gartner говориться: «Цифровізація — це використання цифрових технологій для зміни бізнес-моделі та надання нових можливостей для отримання прибутку та збільшення вартості. Це процес переходу до цифрового бізнесу». Ми допомагаємо компаніям перейти від документообігу та керування Excel до сучасних веб-додатків із центральною базою даних, таких як MySQL, PostgreSQL або Oracle. Завдяки автоматизації та цифровим технологіям компанії можуть отримати нову цінність від даних, зібраних шляхом оцифрування, стимулювати організаційні зміни та створювати нові бізнес-моделі. Це переваги цифровізації. Загальний ефект цифровізації в організації називається цифровою трансформацією – це більше процес, ніж результат.